Mgr. Ingrid Klímová
 
Psychlogické poradenství a diagnostika
Sebepodpůrné a seberozvojové poradenství
Individuální a skupinová sezení v nezdravotní péči

 

Nabízím poradenství formou individuálního nebo skupinového sezení. 
Pomáhám klientům získat porozumění problémům a aktivovat sílu a energii  k jejich řešení. 
Doprovázím své klienty náročnými životními nebo pracovními situacemi a na cestě osobní nebo profesní změny.
Pomáhám lépe zvládat stres, učím relaxovat.
 
Ve své práci vycházím z Gestalt terapie
 

Pracuji pod pravidelnou supervizí v rámci programu akreditovaného Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP. 

Respektuji zásadu přísné mlčenlivosti v souladu s etickým kodexem evropských psychoterapeutů.
 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.