ABSOLVOVANÉ KURZY

AUTOGENNÍ TRÉNINK - základní stupeň, 
Mgr. Šárka Bezvodová a Mgr. et Mgr, Veronika Víchová
 
MUZIKOTERAPIE  "a životní cesta",
Mgr. Matěj Lipský
 
PRÁCE S ČASOVOU OSOU, 
PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála
 
CESTA HRDINY,
sebezkušenostní seminář, Mgr. Alena Vávrová, Ing. Marian Chrasta