CENA A DÉLKA SEZENÍ

Individuální v délce 60 minut: 1000,- Kč

Párová  v délce 90 minut: 1800,- Kč