ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE:

Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou, Mgr. Jana Lacmanová
Krizová intrervence v praxi II., Mgr. Dagmar Hájková
Krizová intervence v praxi I., PhDr. Sylvie Navarová
Mindfulness, Nina Schautová
Porozumnění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby, 
Mgr. Hana Vojtová
Má mozek rád duši? aneb o neuropsychoterapii, Michal Razska, Michaela Viktorinová
Experiment, PhDr et JUDr. Stáňa Dudová
Sny naživo, PhDr. Marin Jára
Existenciální psychoterapie, PaedDr. Václav Schmidt
Ceremonie a rituály, PhDr. Jiří Drahota
Gestalt koučování, PhDr. Marie Pečená, Mgr. Ondřej Pečený
Rizika a tabu pomáhající profese,  PhDr. Martin Jára
Mužský faktor, PhDr.  Martin Jára
Terapie hrou: Psychoterapie dětí a dospívajících I a II, Mgr. Alena Vávrová, PhDr. Alžběta Michalová
Psychoterapie a spiritualita, MUDr. Mgr. Prokop Remeš
Krizová intervence, PhDr. Jana Procházková
Práce s rodinou, Jan Knopp
Psychosomatika I a II, PhDr. Marie Pečená
Trauma a traumatická krize, PhDr. Yvonne Lucká
Psychopatologie a Pharmakologie I a II, MUDr. Elen Křivková
Vývojové potřeby, PhDr. Yvonne Lucká
Řemeslo a umění skupinové terapie, PhDr. Jiří Drahota
Psychoanalýza pro gestaltterapeuty, PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
Psychoterapeutický management, PhDr. Martin Jára
Astrologické minimum pro pomáhající profese, Martina Lukášková, Tomáš Daněk, Petr Lisý