ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE:

Mindfulness, Nina Schautová
Porozumnění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby, 
Mgr. Hana Vojtová
Má mozek rád duši? aneb o neuropsychoterapii, Michal Razska, Michaela Viktorinová
Experiment, PhDr et JUDr. Stáňa Dudová
Sny naživo, PhDr. Marin Jára
Existenciální psychoterapie, PaedDr. Václav Schmidt
Ceremonie a rituály, PhDr. Jiří Drahota
Gestalt koučování, PhDr. Marie Pečená, Mgr. Ondřej Pečený
Rizika a tabu pomáhající profese,  PhDr. Martin Jára
Mužský faktor, PhDr.  Martin Jára
Terapie hrou: Psychoterapie dětí a dospívajících I a II, Mgr. Alena Vávrová, PhDr. Alžběta Michalová
Psychoterapie a spiritualita, MUDr. Mgr. Prokop Remeš
Krizová intervence, PhDr. Jana Procházková
Práce s rodinou, Jan Knopp
Psychosomatika I a II, PhDr. Marie Pečená
Psychopatologie a Pharmakologie I a II, MUDr. Elen Křivková
Vývojové potřeby, PhDr. Yvonne Lucká
Řemeslo a umění skupinové terapie, PhDr. Jiří Drahota
Psychoanalýza pro gestaltterapeuty, PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
Psychoterapeutický management, PhDr. Martin Jára
Astrologické minimum pro pomáhající profese, Martina Lukášková, Tomáš Daněk, Petr Lisý
 
 
 
 
 

Mgr. Ingrid Klímová